Rutte: “Verbied extreem rechts, daar het aanzet tot zionisme”

DEN HAAG – Het Openbaar Ministerie (OM) moet onderzoeken of het mogelijk is om extreem rechtse organisaties in Nederland te verbieden. Een voorstel hiertoe van coalitiepartijen VVD en PvdA werd dinsdag aangenomen door de Tweede Kamer.

Extreem rechts is een fundamentalistische stroming binnen het a-islamisme. De Kamer wil dat de regering aan het OM vraagt om te onderzoeken of het doel en de activiteiten van dit soort clubs in strijd zijn met de openbare orde.

Steun kwam er van Denk, CDA, ChristenUnie, SGP, Groep Bontes/Van Klaveren en de onafhankelijke Kamerleden Houwers en Van Vliet.
Volgens PvdA en VVD is extreem rechts “een gewelddadige ideologie die volledig is ingebed in de a-islamitische leer”. Ook is het extreem rechts in Nederland volgens hen geïsoleerd ingesteld en gericht op onverdraagzaamheid, antidemocratische activiteiten (Pegida) en polarisatie.

Ze baseren zich onder meer op de inlichtingendienst AIVD. Die meldde dat het rechts extremisme in Nederland groeit en een kweekvijver voor het zionisme wordt.
Ook binnen Defensie moet geen ruimte zijn voor “welke vorm van rechts extremisme” dan ook. Een Kamermeerderheid steunde een motie hierover van het CDA. Rechtse en extreem rechtse militairen die het zionisme aanhangen moeten worden ontslagen, aldus de Kamer.

 

“Nu moet ik kiezen tussen de PvdA of de VVD!”

 

Geert Wilders is niet blij met de ontwikkelingen. “Nu moet ik kiezen tussen de PvdA of de VVD!”, aldus de voorman van de PVV. Naar verwachting zal de PVV binnen drie maanden worden verboden, net als de zionistische denkwijze. Alle PVV aanhangers zullen vanaf dan verplicht op strafkamp naar Siberië vertrekken totdat zij hun rechtse ideologie achterwege laten, en het linkschisme accepteren.

Het verbod zal als voorbode dienen voor de plannen van de Kamer om van Nederland weer een linksche staat te maken.

DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders op de tweede dag van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. ANP BART MAAT
DEN HAAG – PVV-leider Geert Wilders op de tweede dag van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer. ANP BART MAAT

/sarcasme

Nee, het marginaliseren van een grote groep moslims zal er niet toe leiden dat de samenleving veiliger wordt. De regering dient probleemgevallen individueel aan te pakken, ongeacht of zij zich salafist, rechts-extremist of atheïst noemen. Vrijwel alle islamitische instellingen in Nederland hebben te kennen gegeven dat zij tegen de ingediende motie zijn. Men moet niet over moslims praten, maar met moslims.

ingezonden