Ik zal onmiddellijk de Mawlid gaan vieren als…

Ik zal onmiddellijk de Mawlid gaan vieren (de ‘verjaardag’ van de Profeet Mohammed salla Allahoe 3alayhi wa sallam) als ik ook maar een hadith (overlevering) van hem vind waarin hij de moslims aanspoort om de 12e dag van de Islamitische maand Rabee Al-Awwal voorrang te geven en bij deze dag stil te staan.

Ik zal onmiddellijk de Mawlid gaan vieren zodra ik erachter kom dat de Profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam het vieren van deze Mawlid heeft aanbevolen, of ons heeft geïnformeerd over de gunsten van het vieren van deze dag, zelfs al was het maar iets wat hierop leek.

Ik zal onmiddellijk de Mawlid gaan vieren als ik begin te geloven dat de Profeet Mohammed, salla Allahoe 3alayhi wa sallam, niet de duidelijke en complete Boodschap heeft overgebracht, of dat er een mogelijkheid is dat er nog enig goeds was dat hij ons niet heeft verteld.

Ik zal onmiddellijk de Mawlid gaan vieren als ik ook maar een overlevering kan vinden waarin vermeld wordt dat Abu Bakr ooit een etentje organiseerde ter viering van deze dag.

Of dat Omar de dag van Mawlid als een feestdag voor de mensen nam.

Of dat Uthmaan de mensen aanmoedigde om te vasten en aan liefdadigheid te doen op die dag.

Of dat Ali lessen inplande en bijeenkomsten op die dag om de biografie van de Profeet Mohammed salla Allahoe 3alayhi wa sallam te bestuderen.

Ik zal onmiddellijk de Mawlid gaan vieren als ik erachter kom dat Bilal, Ibn Abbaas of een andere Metgezel deze dag uitkoos voor een specifieke actie, religieus of werelds.

Ik zal onmiddellijk de Mawlid gaan vieren, als ik begin te geloven dat de Metgezellen minder liefde, affectie en eerbied hadden voor de Profeet salla Allahoe 3alayhi wa sallam dan ik en dat zij minder kennis hadden dan mij met betrekking tot zijn gezegende status.

Ik zal onmiddellijk de Mawlid gaan vieren, als ik een overlevering vind waarin de generatie na de Metgezellen (ongeacht of zij van de Profeet Mohammed salla Allahoe 3alayhi wa sallam afstammen of niet) elkaar en de mensen aanspoorden om poëzie en prijzingen voor te dragen tijdens de Mawlid ter ere van de Profeet Mohammed, salla Allahoe 3alayhi wa sallam.

Ik zal onmiddellijk de Mawlid gaan vieren, zodra ik ook maar een enkel citaat van de vier imams kan vinden (Abu Hanifah/ Maalik/ As-Shaafi3/ Ahmad ibn Hanbal) kan vinden die aanspoort tot het vieren van deze dag. Of als ik een overlevering aantref waarin beschreven staat hoe zij de nacht van de Mawlid bij elkaar kwamen en zongen en dansten.

Ik zal onmiddellijk de Mawlid gaan vieren, op het moment dat ik ga geloven dat de geleerden van de eerste generaties der moslims geen gevoel en emoties hadden, dat zij te hard en kil waren om de Mawlid te vieren en dat zij niet de ware status van de Profeet Mohammed salla Allahoe 3alayhi wa sallam kenden en zijn ware rang en status.

Ik zal onmiddellijk de Mawlid gaan vieren op het moment dat ik ga geloven dat de Islamitische Ummah (gemeenschap) niet wist hoe zij haar liefde voor de Profeet Mohammed salla Allahoe 3alayhi wa sallam moest uiten voor meer dan 300 jaar. Dit, omdat pas na meer dan 300 jaar de eerste “viering” van Mawlid plaatsvond.

Ten slotte…..  Ik zal onmiddellijk de Mawlid gaan vieren op het moment dat ik oprecht ga geloven dat het meest rechtgeleide pad het pad is van de innovaties van de latere Moslim-generaties en niet het pad van de eerste generaties vrome Moslims die zich vasthielden aan de authentieke Sunnah, de Salaf.

appelsap feestje

Ingezonden naar S4H.