Winterdepressie?

WINTERDEPRESSIE[1]

 

Salem, heb jij momenteel te maken met een winterdepressie ? Heb je soms het gevoel dat je het leven haat en het leven jou haat?

Als eerste moet je het volgende weten: jij bent geen slecht mens, ondanks je fouten en ondanks je zonden. Jij bent ma’sa’Allah. Jij bent geweldig. Wat je nu allemaal meemaakt of hebt meegemaakt is niet je leven, het is een onderdeel van je leven. Het heeft je gemaakt tot de persoon die je nu bent. Misschien dat je momenteel velen vragen en weinig antwoorden hebt. Maar laat ik je het volgende zeggen:

Soms moet je bepaalde zaken laten gaan zodat er iets beters op je pad kan komen. Wij mensen hebben een EIGEN wil, we kunnen onze EIGEN keuze maken, soms maken we de verkeerde keuzes, wanneer Allah subhanahu wa ta’ala van iemand houdt dan zal Hij degene die de verkeerde keuze heeft gemaakt LEIDEN naar de GOEDE keuze. Om degene te leiden naar de goede keuze dien je eerst van de verkeerde keuze AF te komen. Maar wij mensen zijn TE koppig dus wat gebeurd er dan? Allah subhanahu wa ta’ala zal OBSTAKELS op je pad plaatsen, obstakels die ervoor zorgen dat je datgene los gaat laten. In het begin kun je velen vragen hebben, in het begin kan wanhoop en verdriet de overhand nemen maar ALS je 100% op Allah subhanahu wa ta’ala vertrouwt dan weet je dat Hij iets BETERS voor je klaar heeft staan. Allah subhanhu wa ta’ala zegt in soerah Baqarah, ayah 216 “Het kan zijn dat jullie iets haten terwijl het goed is voor jullie. En het kan zijn dat jullie van iets houden terwijl het slecht is voor jullie. En Allah weet terwijl jullie niet weten.” Dus hoe WEET jij nou dat het goed voor je is? Indien het BESTEMD is zul je het behouden en indien het NIET voor je bestemd is zul je het kwijtraken. En wanneer je het kwijtraakt zul je altijd iets beters voor terug krijgen.

Als Allah subhanahu wa ta’ala een obstakel op je pad legt, dan helpt Hij je er ook overheen. Het kan totaal niet zo zijn dat je iets moeilijks op je pad krijgt en dat Hij je in de steek gaat laten. Alles wat je overkomt KUN jij aan want Allah subhanahu wa ta’ala zegt in (Soerat al-Baqarah: 286) “Allah belast geen ziel boven haar vermogen.” Jij bent bij een bepaalde punt gekomen waarin de beproeving heftig is, deze beproeving kent een BEGIN en het kent een EIND. Elke keer als de duisternis begint te vallen doet Allah subhanahu wa ta’ala een Licht op je schijnen, met andere woorden: JIJ-BENT-NIET-ALLEEN , je bent niet alleen, luister goed: een coach laat zijn team niet in de steek, een herder laat zijn schapen niet in de steek, een leraar laat zijn leerlingen niet in de steek, een generaal laat zijn soldaten niet in de steek en Allah subananahu wa ta’ala laat Zijn dienaren niet in de steek. De hulpdienst van Allah subhanahu wa ta’ala is 24 uur per dag open. Jij hoeft hiervoor geen nummer te draaien dat je geld gaat kosten, jij kunt op ELKE moment (ook als een vrouw maandelijkse problemen heeft) een dua(smeekebeden) doen, je wordt meteen verbonden met je Schepper. Het antwoord wat je dan in je binnenste zult horen is: “Roep Mij aan, Ik zal jullie verhoren.” (Soerah Ghafir 40:60), dit is DEZELFDE boodschap die aan de Profeet Mohammed vrede zij met hem is gezonden: ” “En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen stellen over Mij: voorwaar, Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in Mij geloven. Hopelijk zullen zij de juiste leiding volgen.” (Soerah al-Baqarah 2:186).

Als het leven velen vragen heeft, heeft Allah velen antwoorden. WAAROM ben ik nog niet getrouwd, WAAROM ben ik gescheiden, WAAROM ben ik gezakt, WAAROM gebeurd er dit of dat? De toestand waarin je NU in bevind heeft een reden, en deze reden is er om JOU te dienen. De Wijsheid van de Schepper gaat veel verder dan de wijsheid van ons. Als je haastig bent omdat je zo graag het antwoord wilt weten dan kun je terecht komen in een depressie. Hoop zal verloren gaan en je toestand wordt steeds erger. Het is alsof je elke ochtend als je opstaat smeekt om verdriet en ellende. Het goede is in jouw ogen veranderd in het kwade. Allah subhanahu wa ta’ala zegt in Soerah al-Isra 17:11 “En de mens smeekt om het kwade, net zoals hij om het goede smeekt. En de mens is haastig (van aard).” Luister goed, jouw lot ligt in de Handen van Allah subhanahu wa ta’ala. Er wordt voor jou gezorgd, er wordt over jou gewaakt en jij wordt stap voor stap begeleid zonder dat je dat door hebt. Als jij verkeerde keuzes maakt dan worden ze rechtgezet, als er iets op je pad komt wat je zal schaden dan zal het van je worden afgenomen, als je iets graag wilt maar het JUISTE moment is nog niet aangebroken dan zal het worden uitgesteld. Wees dus sterk en heb vertrouwen, Allah subhanahu wa ta’ala is met je.

Wees dus niet verdrietig, wees verheugd, wees Allah subhanahu wa ta’ala dankbaar, prijs Hem, gedenk Hem, aanbid Hem, jouw leven kan ma’sa’Allah geweldig worden, het is even doorzetten, jij komt er insja’Allah wel.

 

Insja’Allah to your succes!

-Cherif Hamdine-

Website: http://islamcoaching.com/