Tips voor de nieuwe moslim

In de introductie hadden we je al een paar tips gegeven, maar hier volgen wat uitgebreidere tips.

 

12 Tips voor de nieuwe moslim:

1. Praktiseer de Islam zoveel als je kunt.

“Hij die van mijn Sunnah houdt, houdt van mij, en hij die van me houdt zal met mij zijn in het Paradijs.”
-De Profeet Mohammed ﷺ (Tirmidhi)

Als ‘beginner’ zul je meestal moeite hebben met het onderhouden van je dagelijkse gebeden, het vasten tijdens de Ramadan en veel andere zaken in het geloof. De strijd die we aangaan zal een groot effect hebben op onze levensstijl en zal dus veel drempels veroorzaken. Soms zullen er dingen gebeuren waarvan je schrikt. Niet getreurd. De wereld is niet in één dag geschapen, dus ook jij zult je eigen niveau vinden en van daaruit verder werken.

Ooit vroeg een politicus aan me toen ik nog een kind was, hoe je een olifant op kunt eten. “Stap voor stap” was het antwoord. Bid tot Allah (Subhanahu wa Ta3ala) en vraag Hem om het voor je gemakkelijk te maken, en in sha Allah ben je in staat om alles te doorstaan.

Als je een imaan-boost nodig hebt, kun je de Edele Koran (vertaling) lezen. Zoek naar een Hadith-collectie, zoals Riyad us-Saliheen (Boek genaamd “Tuinen der Oprechten’) en lees er vaak uit.

2.  Respecteer je ouders (indien ze nog leven).

“Moslim of niet; je ouders BLIJVEN je ouders!”

Een goede relatie blijven houden met je ouders, als je die nog hebt, is essentieel. Ga confrontaties uit de weg, en begin niet over zaken waarmee je ouders steeds dezelfde discussies met je zullen houden. Vaak zijn ouders in het begin tegen je bekering, maar vroeg of laat zullen ook zij beseffen dat je nog steeds dezelfde persoon bent; je blijft immers hun kind. Na deze periode zien veel ouders dat hun kind rust uitstraalt, wat hen weer aan het denken kan zetten. Dit is een goed teken; in sha Allah zullen ook zij het pad van de Tawheed volgen.

Probeer dus niet om de betweter uit te hangen, of om discussies aan te wakkeren. Dit zal je eigen hart verzwakken en rusteloos maken. Je prioriteit nu is om kennis op te doen, en aan jezelf te werken.

3. Zoek een leraar.

En wie een pad bewandelt zoekende naar kennis, Allah zal voor hem hiermee een pad naar het Paradijs vergemakkelijken.
-De Profeet Mohammed ﷺ (Muslim)

Het vinden van een goede (betrouwbare) leraar is belangrijk om je op pad te helpen binnen ons geloof. Zorg ervoor dat je een aantal, of in het ergste geval één leraar (boezemvriend(in)) hebt bij wie je terecht kunt voor al je vragen. Nieuwe moslims hebben doorgaans veel onbeantwoorde vragen, en de ‘waswas’ (slechte influisteringen) zijn ook niet afwezig… Soms is Sheikh Google handig, maar hier loop je weer het gevaar op dat jan alleman valse informatie over de Islam verstrekt. We proberen je hierbij te helpen door het aanbieden van een lijst met betrouwbare Islamitische websites voor het geval je geen broeder of zuster hebt kunnen vinden die dag en nacht voor je klaarstaat.

Wanneer je eenmaal op eigen houtje je geloof kunt praktiseren, zullen alle puzzelstukjes op de juiste plekken neerkomen. Neem voor alles de tijd, want de wereld is ook niet binnen 1 dag gecreëerd.

4. Blijf weg van discussies.

“Voorwaar, woede buit het geloof uit, net als aloe honing uitbuit.”

Proberen om je geloof constant te verdedigen terwijl de ander niet wilt luisteren, zal voor hoofdpijn en stress zorgen. Soms lijkt het wel alsof de hele wereld tegen je is wanneer ze weten dat je een moslim bent. In dit soort gevallen kun je het beste de discussies vermijden. Wanneer mensen zien dat je oprecht en op een volwassen manier bereid bent om jezelf uit te leggen zonder dat je anderen aanvalt, zullen er veel deuren voor je worden geopend. Hierdoor kunnen (onwetende) mensen een blijde gevoel krijgen wanneer ze zien dat jij als moslim wél normaal kunt communiceren, in tegenstelling wat men vaak in de media hoort over moslims (negativiteit).

Je zult je een stuk rustiger voelen wanneer je onnodige discussies vermijdt. Veel bekeerlingen voelen zich niet op hun gemak wanneer ze met niet-moslims praten over hun geloof omdat ze vaak weerstand vinden.

5. Leer de Arabische taal.

“Voorwaar, Wij hebben hem neergezonden, een Arabische Koran. Hopelijk zuilen jullie begrijpen.”
-De Koran, 12:2.

‘Lost in translation’. Komt het je bekend voor? De Koran is neergezonden in de Arabische taal. De Nederlandse vertalingen die we lezen zijn slechts interpretaties; een vertaling is namelijk nooit voor de volle honderd procent kloppend. Hier komt nog bij dat je bij een vertaling vele aspecten niet meekrijgt; de rijm, klanken en tonen gaan verloren bij een transcriptie of vertaling. Hier komt nog bij dat Arabische woorden erg veel op elkaar lijken.

Voor de één is het een levensdoel, de ander heeft er meer problemen mee; de Arabische taal leren. Dat je bent gezakt voor Frans op de middelbare school, wilt niet zeggen dat je per se problemen zult krijgen met het leren van de Arabische taal. Nederland kent veel Islamitische instituten die opleidingen aanbieden waar je de Arabische taal eigen kunt maken. Voorbeelden hiervan zijn een groot aantal moskeeën, of de IVOE.

Begin bijvoorbeeld met het schrijven van je eigen naam in het Arabisch. Geduld (sabr) is hierbij een vereiste…

6. Kennis: wrikken en wegen!

Wie de Islam binnentreedt zal soms overweldigd worden met meningen die voor een beginner onvatbaar zijn. Als voorbeeld nemen we een persoon die je vertelt dat je iedere keer tijdens de wudho (rituele wassing) je voeten moet wassen, terwijl een ander zegt dat je over je sokken mag vegen. Meningen, keuzes, interpretaties en betrouwbaarheid; let hierop. Het is belangrijk om niet alles klakkeloos over te nemen. Veel mensen missen de kennis om te oordelen over religieuze zaken, maar doen het toch. Neem een kijkje op onze website onder het kopje ‘betrouwbaar’ om te zien naar welke websites wij mensen met vragen doorsturen. Veel websites bevatten religieuze uitspraken (fatwa’s); deze zijn dan ook op de betreffende websites te vinden.

 

7. Behoud je identiteit. 

“O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.”
-De Edele Koran, 49:1

Een moslim zijn maakt nu deel uit van je identiteit. Dit betekend logischerwijs niet dat je ineens niet meer kunt barbecuen met je vrienden of samen naar Ajax-PSV kunt kijken. Zaken die niet tegen de Islamitische regels ingaan (shariah (wetgeving)), zijn niet verboden oftewel ‘haram’. Lang niet alles om je heen zal veranderen; stampot blijft van ons allemaal! Ons gezamenlijke doel is het aanbidden van Allah (De Verhevene) alleen en het volgen van het voorbeeld (sunnah) van zijn Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

Het is trouwens wel handig om een leraar (vriend/vriendin) te hebben met kennis over fiqh (islamitische jurisprudentie). Misschien heb je een vraag over bijvoorbeeld het dragen van een roze truitje. Diegene kan jou dan informeren over meningsverschillen van geleerden omtrent alledaagse zaken van vandaag. Zolang de mensen van kennis bij wie je aanklopt betrouwbaar zijn, heb je de ruime keuze om te kiezen in wat je wel of niet mag of kan dragen.

 

8. Bezoek de moskee regelmatig.

“Degene van de mensen die de grootste beloning voor zijn gebed krijgt, is degene die er het verste voor moet lopen; en degene die (in de moskee) wacht opdat hij zijn gezamenlijke gebed kan verrichten, krijgt een grotere beloning dan degene die het alleen verricht en dan gaat slapen.
-De Profeet Mohammed ﷺ (Bukhari, Muslim)

Vrijdags gaan we allemaal (natuurlijk) naar de moskee, maar laten we proberen om de moskee vaker te bezoeken. Het verrichten van je gebed in de moskee zorgt er onder andere voor dat je wegblijft van slechte(re) zaken. Daarnaast kun je er veel kennis op doen, en broeders/zusters ontmoeten.

9. Ga op zoek naar moslimvrienden, maar verbreek je contact niet met je niet-moslim vrienden.

“Waarlijk, Allah zegt op de Dag des Oordeels: ‘Waar zijn degenen die van elkaar houden omwille van Mijn Glorie? Vandaag zal Ik hen beschaduwen met Mijn schaduw. De Dag waarop er geen schaduw is, behalve Mijn schaduw”
-De Profeet Mohammed ﷺ (Muslim)

Het zeggen van ‘As-salamu ‘Alaykum’ ( “Vrede zij met jou”) tegen mensen die je tegenkomt op de campus of bij de bakker is een gunst in de Islam! Niet alleen weet de ander dat je dan moslim bent, vaak zullen ze een gesprek met je voeren en (interessante) vragen stellen.  Er zullen deuren worden geopend naar nieuwe vriendschappen en je zult veel nieuwe mensen tegenkomen. Het gaat voor de een moeilijker dan de ander, maar probeer wat tijd door te brengen met andere moslims. We kunnen dit punt overigens niet op je hameren; we leven in een vrij individuele samenleving….

Probeer je niet-moslim vrienden niet zonder reden af te stoten. Je kunt hen bijvoorbeeld informeren over de Islam (dawa); doe dit, want zij zullen je ongetwijfeld vragen stellen over je geloof. Zij zullen inzien dat je niet ‘ontploft’ wanneer zij jou boos maken of irriteren. Dawa doe je ook door middel van je gedrag en levenswijze. Als zij dus niet blij zijn met je bekering, kunnen ze hopelijk zien dat je qua gedrag boven de rest uitsteekt. Lastige ‘vrienden’ die afstand van je nemen of alles doen wat verkeerd is, kun je misschien beter mijden, want je vrienden maken je!

10. Vermijd eenzaamheid.

“De islam is vreemd begonnen en zal (in de toekomst) vreemd worden, zoals het begonnen is. Toba (vrede en blijde tijdingen) zijn dan met de vreemdelingen (de volgers van de islam).”
Deze woorden zijn van de Profeet (Allah’s vrede en zegeningen zij met hem) overgeleverd door Abu Huraira (moge Allah tevreden met hem zijn). De hadith staat vermeld in Sahih Muslim.

Dit is een groot probleem in de bekeerlingen-gemeenschap. We zijn eenzaam. We kunnen dit gevoel het beste wegwerken door zoveel mogelijk tijd te besteden aan goed gezelschap. Om de paar dagen etentjes organiseren voor elkaar zal ons helpen om het goede in ons naar boven te laten komen. Wij zijn immers geen kluizenaars! Wij zijn sociale wezens, dus laten we met elkaar omgaan.

Probeer jezelf ook niet op te sluiten in je kamer of jezelf afschermen van de buitenwereld. Dit zal slechts een negatieve vicieuze cirkel inzetten dat kan resulteren in een depressie of andere slechte zaken. Laten we dus onszelf sociaal instellen, hoe moeilijk het ook is zodat we blij en gelukkig worden!

11. Pas op voor extremisme. 

Extremisme is een gevaar voor ons allen; in de kleine zaken, maar ook in de grotere zaken. Zoek dus altijd de middenweg op!

“Zo maakten Wij jullie tot een gematigd volk, opdat jullie getuigen zullen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper (Moehammed) een getuige zal zijn voor jullie…”
-De Edele Koran (2:143)

De meeste bekeerlingen zijn initieel niet op zoek naar extremisme. Jammer genoeg komt het toch wel eens voor dat sommige bekeerlingen extreem zijn en zaken verkeerd aanpakken. Je kunt dit voorkomen door jezelf niet te vaak in een slachtofferrol te plaatsen of jezelf teveel verzetten tegen andere culturen.

12. Wanhoop niet! 

“Daar, de hulp is van Allah, de Ware. Hij is beter (als gever van) een beloning en beter (als gever van) een bestemming.”
-De Edele Koran (18:44)

Bekeerlingen krijgen vaak te maken met veel tegenslagen. Alles gebeurd met een rede; zolang je je vertrouwen stelt op Allah (De Verhevene), zul je overwinnen.

Allah heeft je naar de Islam geleid. Je was op zoek naar De Waarheid, en die heb je gevonden. Wees blij en gedenk veelvuldig de gunsten die je hebt in je leven, hoe klein of groot ze ook mogen zijn. Vergeet niet dat de meeste Metgezellen van de Profeet ook bekeerlingen waren. Zij zijn net als jij afstammelingen van Adam en Eva. Wees sterk en vindt rust in je gebeden en aanbiddingen tot Allah. Een leven lang leren… Dát betekent het moslim-zijn.

 

http://www.al-yaqeen.com/bibliotheek/artikel.php?id=1027

Één reactie op “Tips voor de nieuwe moslim”

  1. MashaaAllah very nice article indeed.

    Where new convert sisters can turn to if they needed help? Near Assen if possible.
    I know no sunni Muslim sisters around and do not know who to trust.
    Please help give me some contacts. I am struggling to hold on for years now, and its very hard to be alone for such a long time. Please pray for me.

    Jazakum Allah khairan

Reacties zijn gesloten.