Quotes van de Dag!

Veel Quotes!

 

Maar zij zijn een in de steek gelaten sekte, een verachtelijke groepering, die vasthoudt aan de aya’s van twijfelachtige betekenis, terwijl zij de duidelijke bevelen in de steek laten waarover de imaams van de Islaam het eens zijn.

— Ibn Kethier in “Al-Bidaaya wan-Nihaaya”, deel 5, pag. 251

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) zei: “Allah, de Hoogste zegt: ‘Als iemand een vriend van Mij als zijn vijand maakt verklaar Ik hem de oorlog.’”

— Bukhari, Bukhari

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd :
“Beledigt mijn metgezellen niet. Bij Hem in Wiens Hand mijn ziel is, als iemand van jullie zoveel goud als (de berg) Oehoed in liefdadigheid uitgeeft, zou het nog niet zoveel als een pond van de liefdadigheid van één van hen (Sahaabah) zijn, of de helft ervan.”

— (al-Boechaarie & Moeslim)

“Love for other people what you love for yourself.”

Nestel jezelf tussen de arme mensen, en houdt van hen!

Benut je leven voor je dood, je gezondheid voor de ziekte, je vrije tijd voordat je het druk hebt, je rijkdom voordat je arm wordt, en je jeugd voordat je oud bent.

— IslamQA.com

“Wees op je hoede voor vernieuwing (Binnen de Islaam) , want iedere vernieuwing is een innovatie en iedere innovatie is een dwaling en iedere dwaling is in de hel.”

— Hadith

“Tel de dagen niet, maar zorg ervoor dat de dagen tellen!”

When the world pushes you to your knees, you are in the perfect position to pray.

Iemand is geneigd het geloof van zijn vriend (vriendin) te volgen. Een ieder van jullie moet dus uitkijken wie hij bevriendt.

— Abu Dawud, Tirmidhie

”Een man zonder vrouw is als een vaas zonder bloemen.”

”De dood zal een hele ruwe ontwaking zijn voor degenen die hebben geslaapwandeld hun hele leven.”

— – Abdulbary Yahya.

”De beste vorm van vroomheid is om het te verbergen voor anderen.”

— -Ali ibn Abi Talib.

”Een echte man belooft niet, hij pleegt. Een echte vrouw vraagt niet, ze bedankt.”

Terwijl je met trots loopt over de aarde, onthoud: Vandaag ligt de grond onder je, morgen zal de grond over je heen liggen.

Blije boodschap voor degene die de dunya verlaat, voordat het hem verlaat. Zich voorbereidt op het graf, voordat hij het binnentreedt en zijn Heer dient, voordat hij Hem ontmoet.

Als een Hijab opdoen betekent dat je teruggaat naar de Prehistorie, dan betekent halfnaakt gaan teruggaan naar de Steentijd.

Een man moet net een kind zijn met zijn vrouw, gelukkig en makkelijk in de omgang, maar wanneer hij zit met mannen, moet hij handelen zoals zij doen.

— Omar ibn Al-Khattab

Behind every great man is not a woman. She is beside him, she is with him. Not behind him.

— Logic!

You can be misguided in many ways…
But if you are guided, then there is only ONE WAY.

Allah heeft engelen geschapen met verstand en geen begeertes, dieren met begeertes en geen verstand, en de mens met zowel verstand als begeertes.
Dus als het verstand van een persoon sterker is dan zijn begeerte, is hij als een engel. En als zijn begeertes sterker zijn dan zijn verstand, dan is hij als een dier..’

— Oeddat oes Saabirien’ – Ibn Qayyim

Werk op aarde alsof je eeuwig in leven zult blijven en werk voor het hiernamaals alsof je morgen zult sterven.