Onze mooie (moslim)wereld.

Wij zijn slechts  zwakkelingen, maar gelukkig zijn er nog genoeg mensen die zich nét wat beter opstellen tegenover de medemens. Waren alle moslims in de wereld maar zo eerlijk en ‘normaal’ tegen de rest… dan zouden we een veel betere Ummah (moslimgemeenschap) hebben dan nu.

 

 

Eten emiraten
In de Verenigde Arabische Emiraten, heeft deze winkeleigenaar voedsel ter beschikking gesteld voor de behoeftigen. Ma sha Allah!
Ontmoet onze broeder Musa, uit Grozny (Tsjetjenië). Hij is een buschauffeur; een vertaling van het bordje dat je kunt zien: GRATIS RIT indien je een bejaarde, kind, invalide of arm bent of je je geld verloren hebt. Ook als je onderweg bent of komt van een begrafenis, ziekenhuis, Umrah of Hajj. Je hoeft niets uit te leggen; stap gewoon in.
Ontmoet onze broeder Musa, uit Grozny (Tsjetjenië). Hij is een buschauffeur; een vertaling van het bordje dat je kunt zien: GRATIS RIT indien je een bejaarde, kind, invalide of arm bent of je je geld verloren hebt. Ook als je onderweg bent of komt van een begrafenis, ziekenhuis, Umrah of Hajj. Je hoeft niets uit te leggen; stap gewoon in.

 

"Wie niet over de middelen bezit om te betalen, dat hij dan neemt wat hij wilt, .."
“Wie niet over de middelen bezit om te betalen, dat hij dan neemt wat hij wilt, ..”

 

[learn_more caption=”Een mooi verhaal over Imam Ahmad ibn Hanbal en een Bakker”]

LET OP: Het is ons onduidelijk of alle gebeurtenissen in onderstaand verhaal kloppen. Onder voorbehoud dus!

Hij was al op leeftijd toen imam Ahmed ibn Hanbal tijdens een reis aankwam bij een stad. Na het gebed wilde hij graag de nacht in de moskee doorbrengen, omdat hij verder niemand in de stad kende. Hij was zo nederig dat hij zichzelf niet kenbaar had gemaakt, want hij wist al dat als hij dat wel gedaan had, de mensen hem zeker welkom hadden geheten.

De bewaker van de moskee herkende Ahmed Ibn Hanbal niet en weigerde hem het nachtelijk verblijf in de moskee. Imam Ahmed drong aan, maar de bewaker ging niet overstag. Gefrustreerd besloot imam Ahmed om dan maar in de moskeetuin te gaan slapen. De bewaker werd woedend en hield de imam tegen. Aangezien de imam best oud was, kostte het de bewaker best moeite om hem de moskee uit te slepen. Toen een bakker aan de overkant dit zag, kreeg hij medelijden met de man en bood hem een plaats ter overnachting in zijn huis aan.

Tijden zijn verblijf bij de bakker, merkte imam Ahmed op dat de man constant Istighfar (vergiffenis vragen aan Allah) deed. Imam Ahmed vroeg de bakker wat voor effect het constant doen van Istighfar op hem had.

De bakker antwoordde: “Ik zweer bij God! Omdat al mijn smeekbedes worden verhoord. Behalve dan die ene.”  Nieuwsgierig vroeg imam Ahmed hem toen: “Mag ik weten wat dan die ene smeekbede is?” “Dat ik in staat word gesteld om imam Ahmed Ibn Hanbal te ontmoeten,” sprak de man.

Op dat moment vertelde imam Ahmed Ibn Hanbal hem lachend dat Allah niet alleen zijn smeekbede verhoord had, maar dat hij hem, imam Ibn Hanbal, zelfs naar zijn deurdrempel had toegesleept.

Dit verhaal heeft als doel je aan de kracht van het herhaaldelijk vragen om vergiffenis, Istighfaar, te herinneren. Vergeet niet dat onze profeet, vrede zij met hem, meerdere malen op een dag om vergiffenis vroeg.

In tafsir Al-Qurtubi wordt vermeld: ‘Een man klaagde bij Al-Hasan over de droogte en hij gaf hem als advies: “Bid tot Allah om vergeving.” Een andere man klaagde bij hem over armoede en hij gaf hem als advies: “Vraag Allah om jou te vergeven.” En een derde man kwam bij hem en vroeg hem: “Bid tot Allah zodat Hij mij zegent met een kind.” Hij gaf ook hem als advies: “Bid tot Allah dat Hij jou vergeeft.” Tot slot kwam er nog een vierde man die klaagde over zijn haveloze tuintje en weer gaf Al-Hasan het advies om Allah om vergiffenis te vragen.

Toen vroeg men hem waarom hij telkens hetzelfde antwoord gaf en hij zei: “Dit is niet mijn persoonlijke mening. Het komt van Allah die in in hoofdstuk Noeh zegt: “Vraag Allah om vergeving. Hij is heus Degene die vaak vergeeft. Hij zal regen in overvloed sturen. En je rijkdom kwa welvaart en kinderen vergroten en Hij je tuinen schenken en rivieren.”  Tafsir Al-Qurtubi (18/301-302)

Een van de vertellers van de overlevering werd gevraagd hoe we het best vergiffenis kunnen vragen. En hij antwoordde: “De boodschapper van Allah, vrede zij met hem, had de gewoonte om te zeggen: ‘Astaghfirullah! Astaghfirullah! (Ik vraag Allah om vergeving, ik vraag Allah om vergeving.’

Laat het onze doel wezen om Allah’s vergeving te verkrijgen tijdens ons leven.

 

http://www.youtube.com/watch?v=UzRqnM5R8QI [/learn_more]

 

http://www.youtube.com/watch?v=d_yYC5r8xMI