Moslims voor Nederland.

moslims voor nederland

 

Introductie

Regelmatig krijgen we via de media slecht nieuws te horen over moslims, Marokkanen of andere islamitische elementen. Ondanks dat we bijna allemaal weten dat de ‘Marokkanen’ niet allemaal crimineel bezig zijn, mist deze groep een erg groot punt, namelijk het bekennen dat een deel van de ‘Marokkanen’ zeer zeker de oorzaak zijn van erg veel problemen in Nederland. Hoe moeten we verder met elkaar in ons mooi land, Nederland? Waarom stemmen zoveel mensen op de PVV, en wat kunnen we ertegen doen?

 

Bestaansrecht Geert Wilders en de PVV.

Dat de PVV de afgelopen jaren een behoorlijke groei doormaakte, toont aan dat de anti-islam en anti-Marokkanen standpunten van de partij veel burgers aanstaat. We laten de overige socialistische standpunten van de PVV er overigens even buiten. Dat de mensen op de PVV stemmen (en voorheen dat deden op de LPF) toont aan dat een groot deel van de Nederlandse bevolking ‘ook’ genoeg heeft van het gedrag van de allochtonen, en dan met name de Marokkaanse probleemjongeren. Veel PVV-stemmers hebben het gevoel dat de ‘allochtonen’ hun werkplaats innemen, of hebben te maken gehad met overlast van Marokkanen, bijvoorbeeld op straat.

 

Problemen in eigen kring oplossen.

Wat veel Marokkanen vergeten, is dat er wel degelijk (criminele) misstanden bestaan binnen de gemeenschap. De Marokkanen zouden in eigen kring moeten kijken wat er mis is en de problemen oplossen. Wanneer we de ‘Marokkaanse’ problemen even op een rij zetten, komen we voornamelijk uit op de volgende problemen.

  • Marokkaanse vrouwen krijgen over het algemeen meer kinderen dan hun Nederlandse equivalent, waardoor individuele begeleiding moeilijk wordt.
  • In de Marokkaanse cultuur wordt de man voorgetrokken op de vrouw, waardoor de mannen zichzelf meestal meerderwaardig achten.
  • Door de marginalisering van de ‘Marokkanen’ komen veel jongeren terecht in een neerwaartse spiraal.

De oplossing van al deze problemen begint met de opvoeding. Bij gebrek aan tijd en aandacht zal een kind de ‘straat’ als leraar aannemen, met alle gevolgen van dien. Een bijkomende probleem, waarvan we het resultaat hebben kunnen zien tijdens de ‘Arabische Lente’, is dat sommige groeperingen niet goed met vrijheid om kunnen gaan. Het is iets tamelijk nieuws. Sommige (groepen) mensen gaan hun perken te buiten wanneer er een controle- en straforgaan mist: niet voor niets worden veel Arabische landen geregeerd door dictaturen.

We moeten het debat binnen onze gemeenschap aanwakkeren, via moskeeën, verenigingen, stichtingen, voetbalclubs, bij familie, vrienden, kennissen. Overal waar het maar kan.

 

[quote type=”center”] Hoe lang nog blijven we zelf de PVV en haar aanhangers van munitie voorzien? [/quote]

 

 

Klagen om een vrouw die een wijnbar opent, maar zwijgen om de tientallen coffeeshops. 

In Nederland is veel ophef ontstaan begin 2014, door een Marokkaanse vrouw die een wijnbar opende in Rotterdam. Begrijpelijk, maar is het niet net zo erg dat er in Nederland veel meer Marokkaanse coffeeshops te vinden zijn? In Nijmegen alleen al en in de Randstad vinden we tientallen, zo niet honderden door Marokkanen gerunde coffeeshops. De man en de vrouw zijn gelijkwaardig, dus ook hier dient de gemeenschap hun mouwen op te stropen en de (mannelijke Marokkaanse) coffeeshop-eigenaren op hun vingers te tikken.

 

Grote criminelen tegen de kleine criminelen.

De Nederlandse criminaliteit kunnen we over het algemeen in twee takken verdelen. We hebben te maken met professionele, elitaire criminelen (fraudeurs, de onderwereld) en we hebben te maken met de ‘massa’, oftewel de dieven, inbrekers en overvallers.

De Nederlandse Staat loopt jaarlijks vele Miljarden euro’s mis door de professionele criminaliteit. De burger merkt hier doorgaans niet veel van, aangezien deze criminelen zich vaak met elkaar bezig houden, in plaats van met de gemiddelde burger. De ‘algemene’ criminaliteit is veel zichtbaarder; de inbrekers en dieven dienen hierdoor veel harder aangepakt te worden. Burgers zouden het recht moeten krijgen om zichzelf te verdedigen, zelfs als dat leidt tot de dood van een ‘lichte’ crimineel. Volgens de meeste eerlijke mensen is dit het beroepsrisico. Eigen schuld, dikke bult. Dit schrik-effect zal op de lange termijn veel voorspoed met zich meebrengen.

 

Een nieuwe samenleving.

Het Nederland van honderd jaar geleden bestaat niet meer. De Nederlandse samenleving is veranderd, al weigeren sommige mensen dit te erkennen. Vooral extreem-rechts keert zich hiertegen, met als gevolg dat de kans dat het vroeg of laat écht uit de hand loopt steeds groter wordt. De oplossing voor dit probleem ligt grotendeels bij de politiek;  we dienen de samenleving, met al haar burgers met verschillende nationaliteiten, niet te segregeren. Dit werkt namelijk averechts. We dienen met elkaar samen te leven, en dit kunnen we bereiken door met elkaar te praten en de verschillen die er niet toe doen opzij te schuiven.

 

Erkenning geven aan Nederland.

In de zestiger jaren kwamen veel gastarbeiders naar Nederland toe. Het waren voornamelijk de Marokkaanse en Turkse overheden die hun onderdanen maar al te graag ‘exporteerden’ naar Nederland, en de mannen zelf vonden het vaak geen enkel probleem! Ze genoten van het leven hier, ondanks dat ze soms werden achtergesteld.

De gastarbeiders hadden het naar hun zin, en wilden niet terug. De loon die ze hier verdienden lag veel hoger dan wat ze in eigen land konden verdienen. Toch horen we vandaag de dag regelmatig geluiden in de trant van ‘Onze vaders hebben Nederland opgebouwd, en nu worden ze als rotzooi behandeld!’. Dit zijn loze uitspraken, daar er vroeger wederzijdse instemming was van zowel de gastarbeiders, alsook de Nederlandse Staat.

Nederland is het land van de kansen; grijp die kansen dan ook met beide handen!

 

Het praktiseren van de Islam in Nederland.

Enkele Nederlandse moslims keren zich tegen de Nederlandse Staat en/of samenleving. Ondanks dat niet alleen moslims, maar ook niet-moslims in Nederland worden geconfronteerd met een schraal sentiment, de economische crisis en een stijging van racisme en discriminatie, dienen we de nadruk te leggen op een erg groot recht: vrijheid. Als men zich als moslim in Nederland houdt aan de wet, kan men de Islam hier soms zelfs beter praktiseren dan in vele andere Arabische of islamitische landen. Er zijn ‘islamitische’ landen waar het bijvoorbeeld niet toegestaan is om een hoofddoek te dragen wanneer men een publieke functie betreedt.

In Nederland kan iedere moslim de bedevaart naar Mekka uitvoeren. In islamitische landen kan dat lang niet altijd, dewijl er vaak wordt geloot wie er wel en niet naar Mekka mag gaan. Dus, beste moslims, profiteer van de vrijheden.

 

Een nieuw geluid.

Nederland is óns land. Een land vol met kansen, mooie mensen en genietingen. We moeten er dus samen van genieten.

De interne problemen van bepaalde gemeenschappen (vooral de Marokkaanse) dienen we zelf op te lossen. Het wijzen naar anderen is erg makkelijk, maar daarmee los je het probleem niet op. Opvoeding is de kern, en afstraffing is een laatste optie. Wij moeten zacht zijn waar het kan en de overheid dient hard te zijn waar het moet.

Concluderend kunnen we stellen dat het geen slecht idee is wanneer de overheid criminelen veel harder zal straffen. Ook moeten burgers het recht krijgen om criminelen op eigen houtje aan te pakken, wanneer er geen overheidsbestuurde ambtenaren in de buurt zijn.

 

Dr. Holeus Maan