Het Rechte Pad

Allah is de Enige die ons kan leiden. Hij subhana wa ta’ala leidt wie Hij wilt. Je bent verloren als je niet geleid wordt door Allah.

Alle succes in deze wereld en in het Hiernamaals hangt af van het volgen van dit Pad. Om deze reden heeft Allah profeten gestuurd. De profeten die dit Pad kwamen verduidelijken. De enige weg die leidt naar het Paradijs.

En Wij hebben aan jou het Boek (de Koran) met de Waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming. Oordeel dus onder hen met wat Allah neergezonden heeft. En volg niet hun begeerten om van de Waarheid die tot jou gekomen is af te wijken. Voor een ieder onder jullie hebben Wij een Wet en een manier van leven bepaald. En als Allah gewild had, had Hij jullie (als behorend) tot één godsdienst gemaakt, maar (Hij doet dit niet omdat Hij) jullie op de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft. Wedijvert dus (op het gebied) van de goede zaken. Tot Allah isde terugkeer van jullie allemaal, en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen. 
5: 48}

 

Boven aan het Pad is het Boek van Allah subhana wa ta’ala. “En houd jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld.”

{Al ‘Imraan: 103}

 

Vervolgens moeten wij de Boodschapper van Allah salallahu aleyhie wa salaam gehoorzamen, want Allah de Verhevene zegt in de Koran:

“Wie de Boodschapper gehoorzaamt, hij gehoorzaamt waarlijk Allah…”

{An-Nisaa’:80}

 

De Deen is compleet. De Profeet salallahu aleyhie wa salaam heeft alles verkondigd. Er mag niks aan toegevoegd worden, want het wordt niet geaccepteerd. Alles wat toegevoegd wordt, is een dwaling en elke dwaling is in het vuur.Wij moeten uitkijken voor innovaties in het geloof. Kijk naar de tijd van de Profeet salallahu aleyhie wa salaam, wat toen geen Deen was, kan nu nooit Deen zijn.

 

De Profeet salallahu aleyhie wa salaam heeft gezegd:

“Ik heb twee dingen bij jullie achterlaten, en zo lang als jullie eraan vasthouden, zullen jullie nooit afdwalen. Allah’s Boek en mijn Sunnah.” 
{Overgeleverd door Hākim en Mālik}

 

 

 

 

 

Volg dus het rechte Pad. Volg niet de Saytaan. De Saytaan heeft gezworen bij Allah dat hij de mensen zou laten afdwalen. Allemaal, behalve de goede/vrome dienaren. Want over de vrome dienaren, die het Pad van Allah volgen, heeft hij geen macht. Want Allah de Verhevene verklaart in de Koran:

‘’En degenen die omwille van Ons streven, die zullen Wij zeker Leiding schenken op Onze wegen. En voorwaar, Allah is zeker met de weldoeners.’’

{29:69}

 

Op de dag van vandaag nemen wij onze kennis van imaam Hanifa, imaam Shafi’i, imaam Maalik en imaam Hanbal Rahimahullah (en de geleerden van vandaag). Maar, wij volgen de grootste imaam; Profeet Mohammed salallahu aleyhie wa salaam. Vervolgens de Khulafa Ar-Rashideen, dan de Sahaba, dan de Tabi’een, en dan Taba al-Tabi’een. Wij respecteren de grote geleerden, maar wij volgen onze grootste imaam Mohammed salallahu aleyhie wa salaam. De geleerden hebben op hun beurt ook de weg van de Profeet Mohammed salallahu aleyhie wa salaam gevolgd en ernaar uitgenodigd.

Als er meningsverschillen zijn onder de geleerden, kijken wij niet naar wie de beste woorden gebruikt of wat wij de beste mening vinden, wij volgen de bewijzen en niks anders.

“…Als jullie over iets van mening verschillen, leg het dan voor aan Allah en de Boodschapper…”

{An-Nisa’: 59}

 

Abu Haatim ar-Raazie Rahimahullah heeft gezegd:

“Onze Madhab en gekozen weg is het volgen van de Boodschapper van Allah salallahu ‘aleyhie wa Salaam en de Tabi’een en het vasthouden aan de Madhab van ahlul-athaar, zoals Abie `Abdullah Ahmed ibn Hanbal.”

{“Sharh Oesoel L`Itiqaad Ahlus-Sunnah wal Djamaa’a” van al-Laalikaa`ie rahimahullah, Volume. 1, Bladzijden. 79}

 

Wij hebben als doel het bewandelen en het volgen van dit Pad. Maar het vergt ook kennis, want met kennis kun je zaken onderscheiden. Met kennis krijg je godsvrees. Hoe meer kennis je hebt, hoe meer godsvrees je krijgt. Kennis is noodzakelijk voor ons, wij hebben het elk moment nodig. Wij hebben meer behoefte aan kennis dan aan voedsel. Voedsel heb je 2 a 3 keer per dag nodig, kennis heb je de gehele dag nodig.

De Profeet salallahu aleyhie wa salaam heeft geen rijkdom achtergelaten, maar kennis. Dit is de nalatenschap van de Profeet salallahu aleyhie wa salaam. Degene die deze kennis nemen, die nemen van de nalatenschap van de Profeet salallahu aleyhie wa salaam. Die zijn het dichts bij de Profeet salallahu aleyhie wa salaam.

“En wat de boodschapper u ook moge geven, neemt het en wat Hij u ook verbiedt, onthoudt u daarvan.”

{59:7}

 

Een zuster