Giro 555: SOS Syrië, maar let op…

Dat er in Syrië behoefte is aan hulp, zal niemand ontkennen.

Er moet echter bij gezegd worden, dat u hulp beter zelf aan de Syriërs kunt leveren, dan een groot (internationaal) hulporganisatie in te schakelen of te steunen.  Wat er in Syrië gaande is is onbeschrijflijk.  Ieder mens met een eerlijk hart zal dit erkennen. Het is in dit soort situaties moeilijk om niets te doen, omdat het “ver van je bed” is.

De Samenwerkende Hulp Organisaties hebben veel ervaring in het hulpverlenen en opzetten van veldhospitalen, maar de onkosten van de SHO zijn erg hoog. Het percentage donatiegelden dat daadwerkelijk wordt gebruikt waarvoor het gegeven is; hulp verlenen, is minder groot dan we hadden gewild (omstreeks 70%).

Wij steunen de persoonlijke initiatieven van Nederlandse burgers om zélf met hulpgoederen naar Syrië te vertrekken om (humanitaire) hulp te verlenen. De grensovergang tussen Turkije en Syrië is makkelijk over te steken.

De opbrengst van de giro 555-actie wordt uiteindelijk verdeeld over tien Nederlandse hulporganisaties die nu ook al noodhulp verlenen aan Syriërs. Het gaat onder meer om medische hulp, voedsel en dekens. De officiële hulporganisaties leveren de hulpgoederen onder andere rechtstreeks aan het regime van Bashar al-Assad, die het zou “verdelen” onder de behoeftige burgers. De kans dat dat daadwerkelijk gaat gebeuren is klein. Herinnert u zich de Tsunami nog?

We hebben een selectie gemaakt van betrouwbare en controleerbare mensen of organisaties die zich daadwerkelijk 100% inzetten voor de onderdrukten, waarvan 98% of meer van de donaties de behoeftigen zal bereiken. De eerste stichting is “MijnThuisPalestina“, die naast de Palestijnse vluchtelingen in Libanon, ook Syrische vluchtelingen financieel en materieel steunen. MijnThuisPalestina is open in haar financiën en iedere contribuant kan zijn of haar donatie (pleegkind) volgen.

Wijbe Abma zet zich ook in voor de Syriërs; op zijn site valt veel te lezen over zijn hulpactie, net als dit nieuwsbericht.

Wij roepen u niet op om géén geld aan Giro 555 te doneren, maar om het geld dat u uitgeeft voor de mensheid, zo goed mogelijk terecht laat komen bij de mensen die het het hardst nodig hebben; de onderdrukten.