Geld doneren aan Syrië? Let dan op de volgende zaken.

We leven in moeilijke tijden.  De Europese Unie heeft een aantal embargo’s ingesteld omtrent Syrië. Veel Nederlanders ondervinden hierdoor last. Niet omdat ze Leopard-tanks willen verkopen aan het regime, nee. Simpelweg omdat we vluchtelingen in nood willen helpen. Het steunen van vluchtelingen in nood is niet meer vanzelfsprekend…

De Nederlandsche Banken doen zeer moeilijk over hulp aan vluchtelingen. De voornaamste klachten komen van (voormalige) cliënten van de ING en Rabobank. Wie een bankrekening wilt openen voor een stichting en zich bij banken aanmeldt, zal nul op het rekest krijgen wanneer zij erachter komen dat men vluchtelingen wilt helpen. Dit is standaardprotocol.  Zelfs als het gaat om hulp aan Turkse vluchtelingenkampen!

Ons advies is om een stichting en haar doelen te ‘veralgemenen’. Verder is het belangrijk om de term ‘Syrië’ (net als Myanmar / Birma / Palestina) zo min mogelijk te gebruiken in de naam of omschrijving van een betaalopdracht. Veel banken zijn namelijk (logischerwijs) achterdochtig dat men het geld wilt gaan gebruiken voor het steunen van het misdadige regime van Bashar Al-Assad of voor het steunen van terroristische groeperingen.

Let wel op: Het gaat hier voornamelijk om transacties van en naar zakelijke bankrekeningen! Particuliere rekeninghouders ondervinden voor zover wij weten geen last van dit ‘probeem’.

CDA-Kamerlid Omtzigt noemt het „bizar” dat banken de regels interpreteren alsof er geen hulp gegeven kan worden aan mensen in Syrië en zelfs niet aan Syrische vluchtelingen in Turkije. „De banken lijken zich te verschuilen. Er is niet eens een wapenembargo meer naar de oppositie in Syrië, laat staan een bankembargo. Ik zal deze banken aanspreken op hun verantwoordelijkheid en het anders in de Kamer aankaarten.”

t1larg.syria.bank.afp.gi