Gedichten

 

In naam van Allaah, de meest Barmhartige, de Genadevolle

Asluddine

Asluddine dient elke moslim te weten
Dit door middel van de Quraan en de Sunnah die Allaah ons heeft doen laten herinneren
Niet enkel in woorden maar ook in ons hart en daden om te praktiseren
Een zaak die men nimmer mag vergeten

Allaah is de Schepper van hemelen en aarde
Hij is Degene die de regen laat neerdalen
Hij die de mens doet leiden en dwalen
Wonderbaarlijke gebeurtenissen die alleen Allaah kan verklaren

Wie is Allaah en waarom moeten wij Hem alleen aanbidden?
Verwerp hiervoor de Taghut en zijn volgelingen
Allaah zal je dan ongetwijfeld bijstaan om van de vijanden te winnen
Stel dit niet langer uit en ga er meteen aan beginnen!

Loyaliteit is een mooie zaak;
Liefde omwille van Allaah maar daarnaast ook haat
Tranen die neervallen op een gloeiende plaat
Volhardend en strijdlustig als een moedige soldaat

Allaah heeft alleen recht op aanbidding
Waar en wanneer dan ook, dit zelfs zonder aankondiging
Voor elke onrechtvaardige belediging
Samen zij en zij ter rechtvaarding

Tawheed is het allerbelangrijkste
Stel je vertrouwen enkel in de Almachtige
Vermijd daarom de zwakzinnige
Die jou laat leiden naar Shirk en het meest verderfelijke

Gehoorzaam geen onrechtvaardige leiders of koningen
Gehoorzaam in plaats daarvan de Koning der Koningen
Neem niet deel aan democratische verkiezingen
Zij zijn enkel uit op dwaling en misleidingen

Oordeel slechts met Allaah Zijn wetten
Wie of wat gaat jou dit beletten?
Blijf niet langer zitten en verwijder jezelf van de Mushrikeen
In gedachten en gevoelens, vorm één lichaam met de Muwahideen

Iedere mens zal immers de dood proeven
Munkar en Nakir die elke ziel zullen bezoeken
Berechting zal gebeuren met behulp van onze boeken
En al-Firdaws is waar wij wensen te vertoeven

Wees daarom waakzaam over je daden van aanbidding
Zoek middels je hart, tong en daden als één geheel Allaah’s verheerlijking
Vrees Allaah en zoek niet voortdurend naar een uitwijking
Allaah’s tevredenheid is wat wij wensen en Zijn aanschouwing

Qalamiste in samenwerking met broeder Muwahhid (http://qalamiste.wordpress.com/2011/10/16/asluddine/)

-||-

In naam van Allaah, de meest Barmhartige, de Genadevolle

Ik, gevangene nummer 3-7-8

Ik, gevangene nummer 3-7-8
Ik kijk door de tralies heen en wacht
Hopend op een paar woorden in een brief
Zeg mij, ben ik jou dan niet lief?
Hoopvol zit ik te staren
Dagen gaan voorbij tot maanden en jaren
Nooit heb ik wat van jou ontvangen
Mijn vrouw en kinderen die ik niet eens kan omarmen

Ik, gevangene nummer 3-7-8
Gedenk de mooie momenten en lach
Herinneringen aan mijn vrouw en kinderen
Doen mij de pijn en het leed verminderen
Geïsoleerd van de buitenwereld
Mijn lippen en mijn hart voor eeuwig gezegeld
Niemand met wie ik mijn leed kan delen
Alle lof zij Allaah, de Heer der Werelden

Ik, gevangene nummer 3-7-8
Allaah smekend doorheen de ijskoude nacht
Wachtend op iemand die me gedenkt
Maar voor jou ben ik slechts onbekend
Behoor ik dan niet tot de Ummah van Mohammed, het zegel der profeten?
Hoe kan je mij dan vergeten?
Jij die naast je vrouw en kinderen ligt
Ben je mij dan niets verplicht?

Ik, gevangene nummer 3-7-8
Kijk om me heen, dit is mijn laatste nacht
Voordat mijn ogen zich sluiten
En ik de geur van Muskus kan ruiken
Voordat mijn ziel dit lichaam gaat verlaten
Herinner mijn woorden, jij hebt me in de kou gelaten
Als gevangene nummer 3-7-8 zal je mij herinneren
Jij die niet om we wou geven noch beminnen

Ik, gevangene nummer 3-7-8
Stilletjes aan doof ik mijn kracht
Mijn houvast is op dit moment verloren
Niet langer meer de valse beschuldigingen aanhoren
Ik blaas mijn laatste adem uit
Ik hoor niets meer, geen enkel geluid
Gevangene 3-7-8 werd mijn roepnaam
Bij Allaah, mij treft geen blaam…

Qalamiste – http://qalamiste.wordpress.com/2012/02/16/348/

-||-

In naam van Allaah, de meest Barmhartige, de Genadevolle

Een roep

Een roep naar de gemeenschap!
Een roep naar elke verwantschap!
Een roep naar elke broeder!
Een roep naar elke zuster!
Een roep naar zij die de Islaam als geloof belijden!
Een roep naar zij die strijden!
Een roep naar de groten en kleinen!

Een roep naar de mannen en vrouwen!
Een roep naar zij die op Allaah alleen vertrouwen!
Een roep naar zij die van Mohammed (salla Allaahu ‘alayhi wa sallem) houden!
Een roep naar de volwassenen en kinderen!
Een roep naar eenieder die zich laat bezinnen!
Een roep naar zij die hoger in rang van het paradijs willen klimmen!

Een roep naar de koningen en leiders!
Een roep naar de keizers!
Een roep naar de zogenaamde vrijheidstrijders!
Een roep naar zij die enkel de Tawhied accepteren!
Een roep naar degenen die Shirk verwijderen!
Een roep naar zij die Bid’ah afweren!

Een roep naar de oprechten!
Een roep naar de deugden!
Een roep naar de sterken!
Een roep naar de dienaren!
Een roep van de martelaren!
Een roep van zij die op de weg van Allaah zijn gedood!
Een roep van zij die willen worden gehoord!
Een roep van zij die het paradijs zijn beloofd!

Een roep:
Laa ilaaha illa Allaah!!