De Ramadan is over; de ‘vallende sterren’ vragen onze aandacht.

shooting-stars-wallpaper

Soubhann’Allah, de laatste tien dagen van de Ramadan zijn net voorbij en er zijn al veel vallende sterren. In het nieuws werd dit vrij groot aangekondigd; viel het jullie al op?

“Voorwaar, Wij hebben de nabije hemel gesierd met een veniering: de sterren. (6) En als bescherming tegen alle opstandige Satans. (7) Zij kunnen niet luisteren bij de hoogste groep (de Engelen). Er wordt naar hen geworpen vanuit alle kanten. (8) Ter verjaging. En voor hen is er een ononderbroken bestraffing. (9) Behalve wie afluisterend luistert: een gloeiende vlam achtervolgt hem.”
De Edele Koran, sura Al Saffat (37) aya 6-10

“En dat wij hebben gevraagd naar de hemel (te mogen gaan): toen vonden wij dat zij vol was met strenge bewakers en brandende vlammen. (8) En dat, wij vroeger (vóór de Koran) op geheime plaatsen zaten om mee te luisteren, maar wie nu wil meeluisteren treft een pijl van vuur aan die op hem loert. (9)”
De Edele Koran, sura Al Ginn (72) aya 8-9

“En voorzeker, Wij hebben de nabije hemel met lampen (sterren) gesierd en Wij maakten die om er de Satans mee te stenigen. En Wij hebben voor hen de bestraffing van Sa’îr (de Hel) bereid. (5)”
De Edele Koran, sura Al Mulk (67) aya 5

Het werd overleverd door al-Tabaraani met een hasan isnaad van de hadeeth van Waathilah ibn al-Aqsa (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) zei:
“Latlat al-Qadr is een stralende nacht, noch koud noch warm, waarin geen meteoren gezien worden.”

(Overleverd door al-Tabaraani in al-Kabeer. Zie Majma’ al-Zawaa’id, 3/179; Musnad Ahmad)

 

Bronnen:
http://nos.nl/artikel/537196-gunstige-tijd-voor-vallende-sterren.html
http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2013/08/mieters-vallende-sterren-vannacht
http://www.kalamullah.com/lailatul-qadr.html