De Koerden, PKK, Kurdistan & Islam.

Een uitgebreid analyse over strijd tussen het communisme (PKK) en islam in Syrië.

” De PKK speelt een gevaarlijk spel door via haar media-organen een beeld te creëren dat de Koerden in strijd zijn tegen Islam. Echter we zien dat de hoofdgroep die de PYD bestrijdt een groep Islamitische Koerdische jongeren zijn uit Iran, Irak en Turkije die tegen de seculier-nationalistische Koerdische zaak zijn.”

Het Koerdische volk is nimmer een bodem van Kafir Ideologieen

Over de gebeurtenissen in Rojava; Beweringen en Feiten; wat is de waarheid?

Abdulkadir Sen geeft een portret van de gebeurtenissen die zich afspelen in Rojava, een streek in Syrisch Koerdistan

In Syrie is de strijd zijn 3e jaar ingegaan en de invloeden op Turkije nemen elke dag toe. Wanneer we alle tegenstrijdige berichten van de critici en kuffaar aan de kant zetten die zich inspannen tegen Islam en Moslims, dan zien we dat de Syrische strijd werkelijk een strijd is van Furqaan die de ware van de valse, de moslim van de kafir, de getrouwe van de ongetrouwe doet (onder)scheiden.

Deze (onder)scheiding kent een nieuw hoofdstuk in Syrisch Koerdistan en de effecten worden vaker zichtbaar in Turkije. Met de goedkeuring van Iraanse media wordt in Turkije door Turks-nationalistische zenders een propaganda verspreid over de zogenaamde slachting van Koerden door Moslim rebellen. Voordat we ingaan op het feit dat de Moslim Koerdische bevolking wordt voorgelogen, wil ik het eerst hebben over de zogenaamde Koerdische Bloedbad door Moslims in het Syrische Koerdistan.

Ten eerste veroordeel ik ten strengste de onderdrukkende en leugenachtige media die in het Seculiere Turkije maar ook in de rest van het Middenoosten, zoals de Ergenekon mentaliteit, zich continu richten op de identiteit en cultuur van het onderdrukte Koerdische volk.

Met de vele jaren heb ik als Koerd een assimilatie politiek ondergaan en daarom wil ik herhalen dat we nooit kunnen toelaten dat de vrijheid die we van Allah hebben gekregen, ons wordt afgepakt door een ideologie die misbruik maakt van een Islamitische of gebruik maakt van een Fascistische ideologie.

Men probeert het Koerdische volk te brengen naar corrupte ideologieen , zodat Asad en Iran het koerdische volk kunnen bespelen als een instrument; degenen die hier kritiek op leveren worden weerlegd als fascistisch.

Net zoals het Koerdische volk jarenlang de Turkse Ergenekon fascisme heeft tegengewerkt, zo moet het Volk ook het Marxistische dwangbeleid tegenwerken.

In Serekaniye hebben geen slachtingen maar leugens plaatsgevonden.

In Syrie heeft de PKK de laatste periode nadruk gelegd op het vergroten van het nationalistische besef in niet alleen Turks Koerdistan maar ook het grotere Koerdistan.

De PKK in Syrie is vooral bezig met het voorkomen van een Islamitische beweging in Koerdistan.

Net als het seculiere en Kemalistische Turkije heeft geprobeerd het Koerdische volk gedwongen te assimileren en haar haar geloof, etniciteit en cultuur op te geven; een identiteit die door Allah is gegeven, precies op dezelfde manier is er een nieuwe beweging die het Koerdische volk tegenwerkt.

Deze beweging, de PKK is sinds de laatste ontwikkelingen in Syrie bezig om de Koerdische Islamitische Opmars tegen te houden.

Het is openlijk te zien dat na het Kemalistische bewind, wiens doel is om het Moslim Koerdische volk te onderdrukken, voor te liegen en te bedriegen, er nu een campagne komt vanuit een ander hoek.

Het ANF, Nuce TV en grote Westerse media, hebben via hun propagandamachine letterlijk leugens verspreid onder de Moslims van Syrisch Koerdistan om het volk van hun geloof af te halen. Laten we dus onze ogen openen en de waarheid beseffen.

Sind 19 juli hebben de handlangers van de PKK, zoals Frankrijk, Duitsland, maar ook Asad en Iran, via hun eigen media leugens verspreid dat Moslimgroeperingen bloedbaden hadden aangericht onder de Koerdische bevolking.

Maar de enige bloedbaden waren van de kant van de troepen van Asad. Firat News en Nuce TV voorop, hebben met hun Westerse hulpjes, maar ook met hulp van de Iran-Medjus, Press TV en Turkse papegaaienmedia leugens verspreid.

In een ander artikel beschreef ik “het Massieve Syrische PKK disinformatie” waarna deze vleermuizen, alsof de zon op ze scheen zo ongerust ze waren, de aanval kozen.

Over de valse oproep uit moskeeen “De rijkdommen en eer van Koerden is toegestaan”.

De moslims vechten al 13 jaar in Afghanistan tegen 44 landen, in Iraq tegen 50 landen.

Deze landen hebben in al die 13 jaar niet zo veel leugens verspreid tegen moslims als hier in 1 maand. De PKK en haar handlangers in de media zijn als de tovenaars van Farao bezig met het bedriegen van de Koerdische bevolking met illusies. Zelfs de documenten die moslims brengen als bewijs tegen een zogenaamde slachting wordt door de PKK verborgen en ontkend.

De kufr en ontkenning van deze schandelijke vertoning van een paar koppige schrijvers, het ANF en andere sociale media overstijgen het ongeloof van die 50 Kafir landen.

Laat elk gezonde en welbewuste mens even beredeneren of het uberhaupt mogelijk is om in een Islamitische land of zelfs een moderne niet-Islamitische land vanaf minaretten te roepen: “Koerdische vrouwen mogen verkracht worden en hun rijkdommen zijn toegestaan”.

Zulks een bewering is slechts een bewering van valse en onintelligente mensen.

De oproep dat de eer en levens van een Moslim gemeenschap toegestaan zijn via Minaretten heeft zich in 1400 jaar Islamitische geschiedenis niet voorgedaan en is onnatuurlijk, anti-sociaal en ondenkbaar.

Ook is wel degelijk bewezen dat de videos en fotos van de PKK en haar handlagers vervalsingen en bedrog bevatten.

Daarna heeft deze slinkse propagandamachine, dat vernietigd raakte nadat de waarheid boven water kwam, zich zonder schaamte gewend tot valse getuigenissen van Koerdische vrouwen die nogmaals valselijk getuigden van een bloedbad.

Belachelijke videos en duidelijk ‘in scene’ gezette beelden werden getoond waarin haast (in hollywood-termen te spreken) “SAW”-achtige taferelen te zien waren.

De bewijzen geven echter duidelijk aan dat er geen slachting heeft plaatsgevonden. Het enige dat bewezen is, is de zwaar aggressieve houding van de PKK tegen de Moslims en de Koerden.

Het hele bloedbadgebeuren van Koerden in Syrie is één grote fabel. Laten we toch even rekening houden met onderstaande zaken.

 

Een fake Rojava Revolutie met de hulp van de ‘vijand’ Esed.

De seculier-nationalistische Koerden die vol lof schreven over Koerdische Heldendaden, bewerende dat ze grote overwinningen hadden behaald tegen het Asad regime, verbergen het feit dat ze het gebied van Asad’s Regime hebben gekregen om de Islamitische Koerden bestrijden. Eseds Troepen hebben het gebied op 19 Juli verlaten zonder ook maar een kogel af te vuren.

Deze fake revolutie van de PKK heeft pas tegen de Nusra krachten voor het eerst oorlog in de ogen gezien en hun dromen zijn uit elkaar gespat.

Turkse legertroepen (TSK) in de PKK?

Ook is duidelijk hoe laag de linkse Kemalistische media en Ergenekon structuren gevallen zijn in hun verdediging van de PKK propaganda. Sol.org, Sendika.com en andere linkse structuren, de Gezi-Park rebellen en zelfs TSK insiders allen radicale AKP-vijanden werken samen met de PKK in hun strijd tegen hun gelijke vijand.

In dezelfde lijn zien we dat de PKK in al haar jaren het grote onrecht dat de Koerdische bevolking is aangedaan door de Asad-troepen nooit is tegengegaan. In de tijd dat Asad’s troepen de Koerden onderdrukte, deed de PKK niets voor de Koerden; wederom een feit dat de PKK de Koerdische bevolking misbruikt voor haar eigen doeleinden.

 

Een aantal feiten op rij:

– De PYD is de Syrische tak van de PKK.

– Er is geen enkel bewijs van een bloedbad in Rojava.

– Het Serekaniye district was al een jaar lang in handen van Koerdische Moslims, waarom vindt nu pas zonder aanwijsbare reden een bloedbad plaats?

– De PKK/PYD doen alsof pas korte tijd geleden een strijd is begonnen met de ‘moslimrebellen’, terwijl de PKK/PYD al 2 jaar lang plannen heeft voor autonome bestuursrechten in het gebied. Om deze autonomie te krijgen is het al een jaar bezig met de strijd.

– Foto en videobeelden van totaal andere gebeurtenissen van bijvoorbeeld de Banyas-bloedbad, de aardbeving in Erzurum en andere beelden zijn bewust gebruikt en ‘gephotoshopt’ om het Koerdische Volk te misleiden.

– De Nusra beweging heeft duidelijk ontkent iets te maken te hebben met een bloedbad en dat ze de niet de Koerden, maar de PKK bestrijden.

– Net als vele fascistische regimes verlaagt de PKK zich tot het uitmaken van de rebellen voor ‘bendeleden’, ’terroristen’, ‘koppensnellers’, ‘woestelingen’ en andere beschuldigingen.

– De troepen die strijden tegen de PKK zijn voornamelijk Koerdische Moslims.

– Barzani en vele andere Koerdische leiders hebben de beweringen van de PKK over een bloedbad ontkent.

– In het gebied waar de zogenoemde bloedbad heeft plaatsgevonden wordt geen enkele onafhankelijke groep, andere media of Koerdische Nieuws Agentschappen toegelaten.

 

 

Wat gebeurt er in Syrisch Koerdistan?

PYD’s verraad

De disinformatie die wordt verspreid over de gebeurtenissen in Koerdistan verbergen de ware aard van zaken. Het is nog maar te bezien wat hiervan de gevolgen zijn. Vanuit politiek en sociologisch oogpunt kunnen we zeggen dat het enkel kan leiden tot een clash. Eigenlijk is te zeggen dat dit een niet te voorkomen clash is. De PKK weet dat het van de Islamitische groepen geen toestemming zal krijgen om een seculier Koerdistan op te bouwen en terwijl deze groepen met Asad strijden, probeert PKK hiervan dankbaar gebruik te maken. Uiteindelijk komt men uit op twee kampen; de PKK versus de Islamitische Koerden.

Op valselijke manier heeft de PYD haar afspraak met de Nusrah en FSA verbroken en heeft ze in de rug aangevallen.

De zonen van Salahaddin al Ayyubi in strijd met de zonen van Zerdust/ Zarathustra.

De PKK speelt een gevaarlijk spel door via haar media-organen een beeld te creëren dat de Koerden in strijd zijn tegen Islam. Echter we zien dat de hoofdgroep die de PYD bestrijdt een groep Islamitische Koerdische jongeren zijn uit Iran, Irak en Turkije die tegen de seculier-nationalistische Koerdische zaak zijn. De groep waar de PKK tegen vecht is de Cebhetul Islamiyyetul Kurdiyye. Het is dus geen strijd tussen Koerden en Arabieren; het is een strijd om de stem van de Koerdische Moslims. De PKK/PYD probeert de Koerdische stem te ontvoeren en haar te vestigen in Kafir Ideologieen. Dat is waar het werkelijk om draait.

Verder wordt al sinds mensenheugenis door landen als Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Iran en Syrië, de PKK gebruikt als slaafje tegen Turkije. Samengevat is het een gevecht tussen de Zonen van Salahaddin/ Ahmadi Khan/ Melle Cezir (bekende koerdische moslims) tegen de zonen van Zarathustra.

Doel: het maken van Nationalistische Koerden.

Het Syrisch Koerdistan is het podium geworden een strijd tusseen enerzijds Koerdische Moslims en anderszijds Koerdische nationalisten. Deze zaak heeft een geschiedenis die ook elders in het grotere Koerdistan plaatsneemt.

In 1990 was in Noord-Irak de bekende Ansar al Islam beweging en ondanks de verstandhouding Barzani-Talabani heeft deze groepering niet alleen in Suleymaniye maar ook elders reputatie gewonnen.

Ansar al Islam in Koerdistan.

De Westerse mogendheden hebben altijd het gevaar van een Islamitische beweging tegengewerkt met de hulp van de PKK, Barzani en Talabani.

Koerdistan: Islamitisch of Seculier Nationalistisch.

Het volk krijgt tenslotte de volgende keuze; Islam of Nationalisme.

De enige serieuze beweging in de 4 Koerdische regios (iran, irak, syrie, turkije) was ensar al islam. Echter met de leiding van Westerse mogendheden en de hulp van Barzani en Talabani zijn de kampen van Ensar el Islam grotendeels vernietigd, iets wat de nationalisten niet was gelukt.

Na Irak is de eerste Islamitische Koerdische zaak begonnen in Syrie en is de PKK daar begonnen met een strenge agenda. In gebieden als Serekaniye, Tel Xalef, Halep en Cebeli Ekrad is het de Koerdische Moslims gelukt om voet aan wal te zetten. Net zoals de zaak in Irak, zijn het Westen, Iran en Esed bezig met het bestoken van wederom Koerdische Moslim groeperingen.

PKK’s propaganda.

De PKK is bezig met een aantal onwaarheden te verspreiden omtrent de strijd tussen Koerdische Moslims en het nationalistische PYD.

– Valse berichten van een bloedbad in Serekaniye

– PKK en PYD probeert in hun media het woord ‘Koerd’ synoniem te maken aan de PKK.

– De gebeurtenissen worden voorgesteld als Islam versus Koerden. Het ware verhaal is een strijd tussen islamitische koerden en nationalistische en seculiere koerden.

– PKK geeft het beeld dat er enkel 1 groepering is: de Nusra groepering, terwijl er vele andere groepen zijn.

– PKK doet alsof het Arabieren bevecht. Maar in feite strijdt het tegen hoofdzakelijk Koerdische en een aantal andere groeperingen met verschillende nationaliteiten. Asad is trouwens een arabische nationalist, dus de PKK zou logisch gezien niet kunnen beweren te vechten tegen arabische groeperingen.

– PKK benoemt de kritische moslims van de hele ummah die de waarheid te vertellen over de valselijke slachting, “buitenlandse terroristen”. Eigenlijk is het de PKK die een buitenlandse aangelegenheid is, die zich bemoeit in de zaak waarin Asad verantwoordelijk is voor het vermoorden van 100.000 moslims, broeders en zusters. De ware buitenlander is degene die 1 groep van de 70 groepen van de ummah wilt opdelen in een Nationalistisch Koerdische gebied.

– PKK beweert dat Turkije de Nusrah beweging helpt: Echter Turkije voert al jarenlange strijd tegen duizenden moslims die daarna onder de noemer El Qaida worden gezet, daarna onderdrukt en

gevangengezet.

– De PKK is precies net als het ook zelf door het Fascistische Turkije genoemd werd, bezig met het namen geven aan moslims zoals ‘rovers’, ‘verdelers’ en ‘bendes’.

– PKK zegt dat Koerden geen vrienden hebben behalve Koerden en verspreidt dit onder de Koerdische jeugd.

– De PKK zaait gevoelens van Jahiliyyah, haat en Fasaad onder het volk. Ze probeert de Koerdische bevolking te overtuigen dat de schuld dat Sunni bewegingen onder Saddam en de Koerden onder Asad werden onderdrukt ligt bij Arabieren en Islam. Dezelfde tactiek (de schuld leggen bij Islam en Arabieren) is lange tijd gebruikt door de Turkse Republiek. Ook beweert de PKK-propaganda dat het onderdrukken van de Koerden door de Majoos-Perzische en nationalistische Iran een Islamitische oorzaak heeft; dat de Koerden telkens vanwege de Islam werden onderdrukt.

PKK-strategie: Regionale afspraken en de Barzani-PKK concurrentie.

Naast het feit dat de PKK probeeert om de Koerden van Islam af te halen is zij bezig met het maken van regionale afspraken. In het Middenoosten is de PKK een grote speler in een onlogische en monsterlijke verbond. Deze verbond bestaat uit de volgende spelers.

1. PKK/PYD

2. Al-Maliki (Irak)

3. Asad (overheid)

4. Iran (overheid)

5. Hezbollah

6. Rusland en China

7. Europa

8. Turkse Nationalisten

9. Linkse groeperingen

Dit is letterlijk een monsterverbond.

De nationalistische PKK concurreert met de Conservatief-Nationalistische Barzani over de leiding van een Vrij Koerdistan.

Met haar intellectuele capaciteit, krachtige organisatie in Iran, Syrie en Turkije en zelfs met haar diaspora in Europa, probeert de PKK zich te profileren als prinselijke Koerden en de Barzani groepering als een stammenbeweging. Op deze manier is de PKK bezig zichzelf te maken als enige ware leider van de Koerden in tegenstelling tot Barzani. Terwijl de PKK zich distantieert van Barzani is het bezig zich te hechten aan de Iran gelieerde Maliki regime. Deze verliefdheid die de PKK heeft voor haar ‘verkrachter’ is niets meer dan een Stockholm-syndroom. Het enige dat de PKK doet is een laffe verbond met Asad, degene die verantwoordelijk is voor de beestachtige behandeling van Koerden.

Dit is hoe de PYD/PKK de Barzani-troepen in Amude aanviel:

1. http://youtu.be/ignJmqHwWZA

2. http://youtu.be/dF8l_oM_H3Y

De PKK heef in de laatste periode de volgende allianties ondernomen:

1. Tussen Barzani en Maliki is een openlijk prestige oorlog. In deze oorlog is Maliki gelieeerd aan Asad, Iran en Hezbollah en we zien dat in deze strijd de PKK steeds dichter bij Maliki komt.

2. De PKK bestaat voor een 40% uit alewieten van de regio van Tunceli. Deze alewitische groep bezitten een laicistisch Turkse en Arabisch alewitische ideologie. De PKK heeft sinds 1980 al sterke banden met de alewitische Asad regime.

3. De PKK heeft in de laatste periode een verbond met Iran en heeft haar militanten uit de Pejak regio verwijderd. Iran is tegelijk verlost van Pejak en daarom ondersteunt Iran in Syrie de PYD in de strijd tegen de moslimstrijders. Iran heeft voor de Pejak militanten de weg vrijgemaakt om in Syrie tegen de Nusrah te vechten. Bij elke stap die de Moslims tegen de Asad regime namen is het in de rug aangevallen door de PKK. De laatste aanvallen heeft de PKK gepleegd tegen de moslims in Han Esel, West Halep, Dera en Idlib. Het verbond is dus duidelijk. Het Asad garnizoen in Kobani wordt ondersteund door de PKK.

4. Het eindresultaat van het Iran-Pejak verbond toont zich in de hulp die de PKK’ers krijgen in Turkije en Syrie. De banden tussen de PYD en Iran zijn duidelijk. De Iraanse media (Presstv) en haar dochtermedia in Turkije (Abna, rasthaber, tahahaber, islamidavet) steunen de disinformatie die onder Koerden wordt verspreid.

5. De inzet achter de strijd van de PKK/ PYD tegen de Koerdische Islamitische bewegingen is het monopolie van macht en de ultieme positie van autoriteit. De PKK probeert dus door een schijnvertoning (bloedbad) zich te profileren als de reddende engel van de Koerden in de strijd tegen de vijand. In deze perspectief valt dan ook precies de strijd van de PKK tegen Barzani.

6. Met de PKK als hulpje probeert Iran de positie van Maliki te verstevigen tegen Barzani; als reactie hierop haalde Barzani zijn banden met Turkije aan om zijn financiele positie te verstevigen met de verkoop van olie aan Turkije waardoor Barzani en Noord-Irak even kon ademhalen.

7. De PKK roept al jaren naar het Westen om haar te gebruiken in Turkije en nu ook in Syrie als garantiesteller van Secularisme en Kufr ideologieen. Tegen Taraf (turkse nieuwsagentschap) vertelde PYD leider ‘Salih Muslim’ dat ze “tegen Shariah vechten” en met het Westen allianties wilt vormen. “We vechten tegen een gezamenlijke vijand” waren zijn woorden.

8. PKK beschuldigt Turkije van het helpen van de Nusrah, terwijl de leider van de PYD Salih Muslum zelf 2 x geheime afspraken had met de leiding van de MIT (turkse geheime dienst).

9. De PKK bedreigde Nusrah door te uiten dat het buiten Turkije de aanval zou openen.

10. De PKK probeert in haar strijd tegen de Nusrah ook de Turkse Kemalisten te betrekken.

11. De PKK, die openlijk gesteund wordt door Rusland en China, geeft direct aan Rusland de oproep om haar te gebruiken . Rusland zelf geeft toe de PKK te ondersteunen.

De Koerden worden richting nationalisme geduwd.

De PKK plande jarenlang hoe ze de Koerdische Moslims tegen de andere Moslims kon opzetten, wetende hoe de Koerden door het Asad regime werd mishandeld. De enige manier waarop ze dit kon bewerkstelligen was door de Islam te demoniseren in de woorden van Salih Muslim “we vechten tegen Shariah”. Echter heeft de PKK geen gerechtigde argument om de islamitische Koerden naar Syrisch Koerdistan te bewegen om daar islam te bevechten.

 

Een valse revolutie; Waarom hangt de PYD aan Esed?

De ware aard van de PKK, haar valsheid en haar hypocrisie worden duidelijk wanneer we begrijpen dat de PKK geen geluiden maakte om de in 3 jaar tijd 100.000 vermoorde Moslims in Syrie, maar pas nadat de Nusra aanvallen uitvoerde op vijandelijke PKK militanten.

Het is bekend dat de PKK haar schuld inlost van de hulp die het kreeg van de Asad regime in de 80’er jaren. De band tussen Asad en PYD/PKK begint in die tijd wanneer de PKK leden opgeleid worden in de Beka regio en waar ook Abdullah Ocalan lange tijd heeft verbleven in de veiligheid van het Asad regime. Ook is bekend dat de PKK Rusland heeft geholpen in hun strijd tegen de Tjetjeense moslimrebellen.

Ook oorlog kent normen en waarden.

De aanhangers van de PKK zijn niet vies van het verspreiden van leugens en het bedriegen van een hele volk. De PKK heeft het lef om oog in oog met het volk leugens te vertellen, valse bloedbadverhalen te verspreiden enkel en alleen om hun positie te verbeteren. Dit getuigt van normeloze en waardeloze gedrag van de kant van de PKK. Het is waarlijk een immorele bende bedriegers.

De Mudjahedin zijn geen 20 jarige beginnelingen.

Zonder dat de PKK haar verbond met de vrije ‘Moslimrebellen’ verbrak, viel de PKK de Moslimrebellen in hun rug aan, maar zelfs in deze verrassingsaanval verloor de PKK 200 militanten. De Nusra beweging heeft in de twee weken durende strijd tegen de PKK 600 militanten gedood of gevangen genomen. De PKK heeft aldus goed begrepen dat de zwaarden van de mudjahedin zeer scherp zijn en dat hun wraak hard is.

Te zien is nog wel dat de PKK doorgaat met haar amateuristische strijd in de wijken en dat de PKK nog steeds niet bewust is van het feit dat deze strijd een zaak is van echte mannen en dat de PKK in deze strijd niet opgewassen is tegen de ware strijders. Indien de PKK strijd wilt, zullen de zonen van Salahaddin haar laten zien wat dat precies is. Als de PKK werkelijk haar doelwit Islam maakt, moet ze weten dat ze de in slaap zijnde moslims onder de Koerden wakker maakt. De eervolle zonen van Koerdistan zijn bewapend met imaan en kracht en zullen deze sluwe vos opjagen ook al zal ze zich verstoppen in een beerput waar muizen zich verstoppen. Laat niemand denken dat ze de Islamitische Koerdische Bevolking haar geloof en Islamitische waarden kan afpakken en voordeel kan opdoen en misbruik kan maken van het feit dat deze bevolking jarenlang onderdrukt is door de nationalistische Turkse Republiek.

Ook al is het Koerdische volk in een onderdrukte orkaan beland van het fascistische Turkije, zullen de Koerden nooit een slinkse slang omhelzen en is het krachtig genoeg om het hoofd van deze slang te vertrappelen.

Het hulpje van het westen, de PKK moet zich laten adviseren bij haar meesters of het de strijd aan wilt gaan met een volk dat al jarenlang eervol de strijd levert in Afghanistan tegen 50 landen en in Iraq tegen 45 landen en hoe deze strijders de wereld van deze landen een hel maakt.

 

Ingestuurd door een Koerdische broeder aan S4H, Oktober 2013.