Afgedwaalde Sektes

 

Moslims van over de hele wereld volgen de levenswijze van onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem).  Zijn voorbeeld/levenswijze (sunnah) leert ons onder andere hoe vaak wij dienen te bidden, welke rituelen we moeten verrichten tijdens de Hadj en meer. De Koran vertelt ons immers op veel plaatsen dat we onze Profeet dienen te volgen. Alhamdulillah is dit voor de meeste mensen duidelijk, maar helaas niet voor iedereen…

Onze aanbiddingen voor Allah (de Verhevene) staan duidelijk beschreven in de Hadith (overleveringen) die de Metgezellen (moge Allah tevreden zijn over hen) ons hebben overgeleverd. Wij, moslims, volgen de bewijzen; wanneer iets tegen de Islaam, Profeet (sunnah) of Koran ingaat, dan laten we het links liggen; wij introduceren geen nieuwe zaken binnen ons geloof (bida). Ons geloof is immers geperfectioneerd.

Een simplistische uitleg hiervan kunnen we geven aan de hand van een voorbeeld. Is het eten van stroopwafels een bida? De meeste lezers zullen “nee” als antwoord geven, immers: stroopwafels hebben niets te maken met het geloof. Dit is iets buiten ons geloof. Een bida (religieuze vernieuwing) is een vernieuwing waarvan men meent dat het bij ons geloof hoort, terwijl dat niet zo is. Wat wel een bida zou zijn, is bijvoorbeeld stellen dat men in plaats van de vijf verplichte gebeden, er zes zou moeten bidden. Je stelt dan namelijk dat iets bij het geloof hoort, terwijl dat niet zo is.

Jammer genoeg zijn er ook mensen die denken dat ze de Islaam beter kennen of kunnen uitleggen dan onze Profeet; zij vormen dan met soortgelijken een (afgedwaalde) sekte. Vooral in Oosterse landen zijn er tal van dit soort sektes aanwezig. Deze sektes hebben ieder hun eigen loze standpunten die in grote lijnen tegen de Koran of Profetische overleveringen (hadith en sunnah) ingaan. Ons verzoek aan de mensen die zo’n groepering volgen is tweeledig:  ‘Nee, jullie weten het niet beter dan de Profeet of Allah!’ en zoek de juiste kennis, want waarlijk; zonder kennis kan iemand je wijsmaken dat de aarde plat is.

Vaak resulteren deze initiële sektes uiteindelijk in meerdere (kleinere) subsektes; deze groeperingen berusten zich namelijk niet op de betrouwbare bewijzen, waardoor ze zichzelf altijd tegenspreken. Dit zorgt voor frictie en tegenstrijdigheden binnen de sekte zelf.

Ook zijn deze afgeweken groeperingen bezig met het propageren van hun (valse) boodschap. Om deze reden is het belangrijk dat wij hun standpunten en meningen uiteenleggen, zodat we op de hoogte zijn van hun valsheden. Vervolgens kunnen wij ze aan de hand van bewijzen weerleggen. Wanneer je vragen hebt, kun je contact met ons opnemen. We wensen jullie veel leesplezier, as-Salamualeykum!

 

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Soefis'(Soefi’s, Soefisme, Derwisjen – Oosten): 

Volgeling van het Soefisme, afgeleid van Tasawwoef: een term die aanvankelijk gebruikt werd voor het zuiveren van de ziel en de onthouding van de wereldse zaken. In de latere tijden wordt er voornamelijk een dwalende groepering mee bedoeld, die zich vooral bezighoudt met het gedenken van Allah op een geïnnoveerde manier (in kringen, zingend, dansend, etc.) en grove afwijkingen heeft in haar geloofsleer.

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Soefisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Sjiieten (Twaalvers, Rafidhi’s – Iran)

Zij zijn degenen die overdrijven met betrekking tot de familieleden van de Profeet (vrede en gebeden over hem), oftewel Ahl al-Bayt, en de rest van de Metgezellen ongelovig verklaren, of als grote zondaren zien. Zij zijn onderverdeeld in verschillende groeperingen. Onder hen heb je de extremisten die beweren dat ‘Alie een god is en onder hen zijn er anderen dan deze.

Zij worden Raafidah genoemd, omdat zij Zayd ibn ‘Alie ibn al-Hoesayn ibn ‘Alie ibn Abie Taalib verwierpen (rafada), toen zij hem ondervroegen over Aboe Bakr en ‘Oemar (moge Allah tevreden zijn met beiden), waarna hij Allah vroeg om hen genadig te zijn. Daarop verwierpen zij hem en namen afstand van hem.

Zij noemen zichzelf Shie’ah (Volgelingen), omdat zij beweren dat zij de familieleden van de Profeet (vrede en gebeden over hem) volgen, wraak voor hen nemen en hun recht in het leiderschap opeisen (zie Sharh Loem’atil-I’tiqaad van Ibn ‘Oethaymien, moge Allah hem genadig zijn).

 UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Sjiisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Koranieten (Quranioon, Koranisme, Submitters)

Introductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje info

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Khawaridj (extremisten)

Introductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje info

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Takfiri’s (extremisten)

Introductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje info

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

“Salafisten?”

Introductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje info

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Wahhabisten?

Introductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje info

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Mu3tazilieten

Introductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje info

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Alawieten (subsekte sjiisme – Syrië)

Introductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje info

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Alevieten (subsekte sjiisme – Turkije)

http://www.al-yaqeen.com/va/vraag.php?id=678

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Bahai (subsekte sjiisme – Iran)

Introductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje info

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Zaidieten of Zaidis (subsekte sjiisme – Jemen)

Introductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje info

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Yazidisme of Yazidis

Introductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje info

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Druzen (subsekte sjiisme – Libanon)

Introductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje info

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Ibadieten (subsekte Khawaridj – Oman)

Introductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje info

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Barelwis (Pakistan)

Introductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje info

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Ash’ariyyah en Matoeridiyyah

http://de-dwalende-groeperingen.blogspot.nl/2008/09/al-ashaariah.html

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Naqshbandiah (extreme sufis – Turkije)

http://www.al-yaqeen.com/va/vraag.php?id=707

Behorend tot de Naqshabandie Orde, één van de vele orden van het Soefisme.

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Murdjiah

http://forums.marokko.nl/showthread.php?t=4762982

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Qadariah

Introductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje info

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Deobandis (Deoband – India)

Introductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje infoIntroductie klein beetje info

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Tablighi Djamaat (Pakistan)

http://www.youtube.com/watch?v=plEr2K3wvCE&feature=related

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Djahmiyyah

http://www.al-islaam.com/library_details.php?id=144#

UITLEG & WEERLEGGINGEN:

Alle info over het Koranisme?

Klik hier voor uitgebreide informatie

 

Nation of Islam